BEL 072-2200167

FAQ

Veel gestelde vragen over onze bouwkundige keuringen


 Wat zijn de voordelen van een bouwkundige keuring?

Voor u als koper, verkoper of bewoner van een woning zijn er diverse voordelen van een bouwkundige keuring.

Als koper van een woning weet u wat u koopt en komt u niet voor verborgen gebreken te staan. Daarnaast kunt de bouwtechnisch rapport gebruiken bij de aankoop onderhandelingen.

Als verkoper kunt u het rapport gebruiken om het vertrouwen te krijgen van de kopende partij en kunt u aangeven wat er eventueel nog gedaan moet worden om de woning in een optimale staat te krijgen. Daarbij voldoet u aan de wettelijke meldingsplicht.

Als blijvend bewoner van een woning kunt u een bouwkundige keuring onder andere nodig hebben voor een verbouwing. Hierin wordt dan aangeven waar de verbouwing of het resultaat voldoet aan de wettelijke of andere eisen.

Wanneer is het verstandig een bouwkundige keuring te laten verrichten?

Het is altijd verstandig om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren als u niet zeker bent van de staat van uw huidige of toekomstige woning. De meest voorkomende bouwkundige keuringen zijn bij de aankoop van een woning. Hierdoor weet u precies of u geen kat in de zak heeft gekocht.

Ook is het verstandig uw woning te laten keuren bij verkoop, zodat een (potentiële) koper kan vertrouwen op een rapport welk is opgesteld door een onafhankelijk keuringsbureau. Dit geeft vertrouwen en versnelt uw verkoopproces.

Nationale Hypotheek Garantie

Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wilt afsluiten, kunt u een keuringsrapport nodig hebben dat voldoet aan de eisen voor Nationale Hypotheek Garantie. Meer informatie over Nationale Hypotheek Garantie vindt u op www.nhg.nl.

Wat keurt de bouwkundig adviseur wel en wat niet?

De keuring geeft op basis van een visuele inspectie een algemeen beeld van de bouwkundige staat van de woning.

Als de bouwkundige constateert dat een specialistisch onderzoek gewenst is, dan noteert hij dit in het keuringsrapport.

Breekt geen zaken weg waardoor de huidige eigenaar schade zou kunnen lijden (haalt bijvoorbeeld geen plafondplaten los om vast te stellen of er weleens een lekkage is geweest)

Wat zijn verborgen gebreken?

Het kan voorkomen dat er na de aankoop van een woning blijkt dat er sprake is van gebreken die aanzienlijke reparatiekosten met zich meebrengen. Op dat moment komt de vraag op of deze kosten zijn te verhalen op de verkoper. In voorkomende gevallen moet worden nagegaan of de gebreken al voor de koop aanwezig waren en of de verkoper op de hoogte was en dus melding had moeten maken of dat de koper de gebreken bij een normaal en gebruikelijk onderzoek had kunnen zien.

Kan ik ook een aankoopkeuring voor een appartement aanvragen? Wat wordt er dan precies gekeurd?

De aankoopkeuring van een appartement is in feite hetzelfde als van een eengezinswoning. Let op: bij een appartement keurt de bouwkundige uitsluitend het privé gedeelte, dus niet de gemeenschappelijke ruimten van het appartementencomplex.

Wat zijn de voordelen van een bouwtechnische keuring?

Wanneer u verkoper bent, kunt u dit rapport gebruiken om de kwaliteit van uw object aan te tonen en onzekerheden bij kopers weg te nemen. Tevens voldoet u met het overhandigen van een bouwkundige rapportage voor een groot deel aan uw wettelijke meldingsplicht. Wanneer u (potentieel) koper bent kunt u dit rapport gebruiken om uw (toekomstige) kosten in te schatten en is het tevens een sterk onderhandelingspunt naar de verkoper; u weet wat er mis is aan het huis en dit zijn extra kosten!

Is een aankoopkeuring hetzelfde als een taxatie?

Nee, bij een taxatie wordt de waarde van de woning bepaald. Bij een bouwkundige keuring wordt er gekeken naar de bouwkundige staat van de woning. In een bouwkundig rapport is er een overzicht van de kosten van de bouwkundige gebreken en geen indicatie van de waarde van de woning.

Kan ik het keuringsrapport meenemen in de onderhandelingen?

Ja, want uit onderzoek blijkt dat potentiële kopers die het keuringsrapport in de onderhandelingen gebruiken hun bod met gemiddeld 27.000 euro verlaagd hebben! Wacht daarom niet tot ná het ondertekenen van het koopcontract met het laten verrichten van een aankoopkeuring.

Ik ga een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten, heeft dit consequenties?

Nee, niet als u via ons de keuring laat uitvoeren. Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wilt afsluiten, kunt u een keuringsrapport nodig hebben dat voldoet aan de eisen voor Nationale Hypotheek Garantie. Onze keuring voldoet standaard aan de eisen van de NHG. Meer informatie over Nationale Hypotheek Garantie vindt u op www.nhg.nl.

Wat wordt er allemaal beschreven in een bouwkundig rapport?

Een bouwkundige keuring geeft een goed overzicht van de bouwkundige staat van een object. Bijvoorbeeld:

  • Welke onderdelen hebben onderhoud nodig?
  • Welke moeten op middellange termijn worden uitgevoerd?
  • Welke op de lange termijn?
  • Hoe is de kwaliteit van de de vloer?
  • Hoe is de constructie?

Dit zijn enkel vragen waar een bouwkundige keuring antwoord op geeft.

Meldings- en onderzoeksplicht

Over het algemeen is het zo dat de verkoper verplicht is om alle feiten aan de koper te melden waarvan verondersteld kan worden dat ze voor de besluitvorming van de koper relevant zijn. Hier staat echter tegenover dat de koper ook een onderzoeksplicht heeft.

Inspecteren jullie tijdens de bouwkundige keuring ook de fundering?

Gezien het feit dat een fundering zo’n twee tot drie meter onder de grond zit is het tijdens een visuele inspectie niet mogelijk om de fundering te inspecteren. Wij doen dus geen direct funderingsonderzoek tijdens een bouwkundige keuring. Voor het exact vaststellen van de staat van de fundering zullen minimaal twee putten (in de woning) gegraven moeten worden. Bij de aan of verkoop van een woning is dit echter zeer ongebruikelijk. Echter doen wij wel indirect funderingsonderzoek.

Bij de uitvoering van een visuele inspectie (bouwkundige keuring) wordt gelet op de volgende zaken:

  • Scheefstand. Dit kan duiden op een overbelasting van de fundering of op een plaatselijke afwijkende draagkracht van de bodem;
  • Scheuren in het metselwerk en het patroon hiervan. Aan het patroon van de scheurvorming kan vaak een funderingsprobleem worden herkend;
  • Klemmende ramen en/ of deuren. Dit kan duiden op recente vervorming in het pand.
  • Overige lokale factoren, zoals bijvoorbeeld verbouwingen en doorbraken.
  • Omgevingsfactoren. Alle zaken die invloed kunnen hebben op de fundering van het pand, zoals b.v.: aangrenzende bebouwing, bouwputten in de directe omgeving, ophogingen, boompartijen, bemalingen.

Doen jullie tijdens de bouwkundige keuring ook asbestonderzoek?

Nee. Een bouwkundige keuring is géén asbestinventarisatie, dit staat volledig los van onze dienstverlening en is specialistisch werk. Wij gaan dus ook niet op zoek naar asbest. Als wij asbest aantreffen zullen wij dit zeker uitspreken. Wij zullen u altijd doorverwijzen naar een specialist. In huizen met het bouwjaar voor 1993 adviseren wij altijd een asbestinventarisatie (extern bedrijf) uit te laten voeren. Wij zijn voornamelijk gefocust op de bouwkundige staat van het pand. Hierdoor kunnen wij u een volledig beeld van het aan te kopen pand verschaffen.

Als ik een bouwkundige keuring van een appartement laat uitvoeren, wordt dan het gehele gebouw bekeken?

Nee, tenzij u specifiek aangeeft het gehele gebouw te willen laten onderzoeken. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de VvE. Bij de bouwkundige keuring van een appartement kijken we naar het appartementsrecht, alle aangrenzende algemene bouwdelen en geven we een indruk van de algehele staat van het complex. Het is belangrijk om na te vragen of de VvE in het bezit is van een actueel meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Zo niet, dan kunnen wij een aanbieding doen om deze op te laten stellen.

Ik heb een bouwkundig gebrek aan mijn woning, ben ik aan het juiste adres?

Jazeker! Heeft u behoefte aan een onafhankelijk advies over uw woning, dan biedt een bouwkundige keuring uitkomst. Denk aan bijvoorbeeld scheuren in uw muur, dak advies en kruipruimte onderzoek. Bespaar uzelf mogelijk vele euro’s door eerst een visuele bouwkundige keuring uit te laten voeren en laat u goed adviseren en voorlichten door een onafhankelijk bouwkundig adviseur.

Klimmen jullie ook op het dak en gaan jullie de kruipruimte in?

Indien het (plat) dat veilig bereikbaar is gaan wij het dak op. De bouwkundige heeft een ladder die maximaal 6 meter overbrugt. Als genoemde onderdelen onbereikbaar zijn, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een spiegel op een lange stok. Indien nodig en veilig toegankelijk inspecteren wij de kruipruimte. De kruipruimte dient minimaal 50-60 cm te zijn, tevens dient er geen water in de kruipruimte te staan.

Hoe gaat de betaling, moet ik contant betalen?

Betaling verkopen middels een IDEAL betaling of overschrijving. Wenst u een contante betaling, dit horen wij graag voorafgaande de bouwkundige keuring.

Hoe lang duurt een bouwkundige keuring?

De tijd varieert nogal van huis tot huis. Als een huis in goede conditie is en er weinig gebreken zijn is het mogelijk de bouwkundige keuring binnen 1 uur af te ronden. Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden werkt de bouwkundige de rapportage uit. Binnen drie werkdagen na keuring heeft u digitaal het bouwkundig rapport.