BEL 072-2200167

Nulmeting

  • Share:

Nulmeting

Bent u eigenaar of huurder van een woning, een bedrijfspand of u heeft het beheer namens een vereniging van eigenaren (een VvE) en wordt er binnenkort in uw nabije omgeving bouwwerkzaamheden opgestart? Te denken valt hierbij aan bouwwerkzaamheden zoals: grote verbouwing van de buren, heiwerk, toename van zwaar vrachtverkeer, grondwerk en bemaling. Om discussie achteraf te voorkomen over de eventuele aangebrachte schade en de grote hiervan is het zinvol om voor de bouwwerkzaamheden een nulmeting uit te laten voeren.

 

Wat is een nulmeting?

Een nulmeting is een meting van vaste punten waaraan latere metingen gerelateerd worden. Dat is de nulsituatie. Op deze wijze worden vervormingen van bouwwerk -bv. ten gevolge van bouwactiviteiten als heien in de buurt- aangetoond. De meting gebeurt door een nauwgezette visuele inspectie van de constructieve delen van een gebouw en de zogenaamde risico-onderdelen als b.v. tegel- en stucwerk. De waarnemingen van nulmetingen worden vast gelegd in een rapport.


Nulmeting

vanaf € 235,- (incl. 21% BTW)