BEL 072-2200167

Deelkeuring

  • Share:

Vloer-/ gevel- en dakinspectie

Heeft u lekkage aan het dak, verzakt de vloer of is de vloer aangetast, ontstaan er scheuren in de gevels etc. Grijp dan tijdig in en laat de bouwdelen inspecteren.

Indien het (plat) dak veilig bereikbaar is gaan wij het dak op. De inspecteurs hebben een ladder die maximaal 5 meter overbrugt. Als genoemde onderdelen onbereikbaar zijn, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een spiegel op een lange stok en/of zoomlens. Indien veilig toegankelijk inspecteren wij de gehele kruipruimte. Zeer belangrijk aspect voor een kruipruimte inspectie is de toegankelijkheid van de kruipruimte. De mogelijkheden tot inspecteren worden beperkt of onmogelijk gemaakt wanneer er geen kruipluik of onvoldoende ruimte tussen bodem en begane grondvloer aanwezig is (minimaal 40cm). Tevens dient er geen water in de kruipruimte te staan.

Deelkeuring

vanaf € 175,- (incl. 21% BTW)

dak, vloer en gevels


dak inspectie
gevel inspectie
inspectie vloer kruipluik